TSP-HIET ขั้วแปลงหลอดไฟ E27 เป็น E40

21฿

HIET Lamp holder ขั้วต่อเพิ่มความยาว E27 to E27 9.5 cm.
ขั้วต่อเพิ่มความยาว ขั้วทองเหลือง
สามารถใช้กับขั้วเกลียวมาตรฐาน E27
ต่อความยาวได้ถึง 9.5 cm.
– สินค้าคุณภาพ
– ปลอดภัย ได้รับมาตรฐาน มอก.
– ขนาด กว้าง 3.5 cm. ยาว 9.5 cm

หมวดหมู่: