ไฟเสาสนาม E27

1,530฿

โคมไฟเสาสนาม ขั้วE27

หัวเสา  วัสดุทำจากแก้ว

ขาเสา  วัสดุจากเหล็กอลูมิเนียม

แก้วสีนม – สีใส

***** ราคาใต้ภาพ