ไฟห้อย 1699/8+3

15,000฿

ไฟห้อย 1699/8+3

ขนาด 800mm * H600mm.

E 27*11