ไฟหยดน้ำธรรมดา สายสีเขียว

60฿

ไฟหยดน้ำธรรมดาสายสีเขียว

ยาว10เมตร 100หัว.