ไฟลิปบินทร์5050 TSP

350฿

ความยาว 5เมตร

14.4วัตต์