ไฟลิปบินทร์5050 แสงคูล 4000K

600฿

ไฟลิปบินทร์ 5050

แสง 4000K

Ip 68