ไฟลิปบินทร์12v สีฟ้าน้ำทะเล TSP

500฿

ไฟลิปบินทร์ 12v

14.4 วัตต์

ยาว 5เมตร.