ไฟลิปบิทร์5050 สลับสี. ครบชุดพร้อมคอลโทรล

1,200฿

ไฟลิปบินทร์ 5050 สลับสี

ม้วนละ 5 เมตร

พร้อมรีโมทคอลโทรล