ไฟผนัง หลอด GU-10. TSP

490฿

SL-10-2328/BK-GU10 (เฉพาะโคม) ราคาตั้ง 490.-
SL-10-2328/BK+L05-3000K, 6000K ราคาตั้ง 650.-
SL-10-2329/BK-GU10 (เฉพาะโคม) ราคาตั้ง 620.-
SL-10-2329/BK+L05-3000K, 6000K ราคาตั้ง 940.- ค่ะ