ไฟผนังขั้ว GU-10 2 ทาง TSP

650฿

ใช้ภายนอก และ ภายใน
วัสดุ อลูมิเนียม

ขั้ว GU-10