ไฟประดับเชอรี50หัว หลากหลายสี

150฿

ไฟประดับเชอรี50หัวยาว5เมตร

มี สีขาว วอม เหลือง สลับสี เขียว แดง ชมพู