ไฟติดผนัง

840฿

ไฟติดผนัง1133/1

ขนาด W150mm. H260mm.  D220mm.

E27*1

ไฟติดผนัง321/1

ขนาด W280mm. H310mm.  D160mm.

E27*1