โคมไฟUFOจานบินโซล่าเซลล์ 4แสนวัตต์LED TSP

2,500฿

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์