โคมไฟใต้น้ำ LED 6-9วัตต์ TSP

1,950฿

6วัตต์ 1950฿
9วัตต์ 2400฿
มี แสงสี แดง เขียว สลับสี น้ำเงิน เหลือง
เลือกสีได้