โคมไฟแทรคไลท์เข้ารางขั้วMR16 TSP

250฿

เข้าราง

220v

ขั้ว MR-16

หมวดหมู่: