โคมไฟเสาสนาม

28,000฿

SL-11-Y5004-48W-3000K/H/30 ราคาตั้ง 28,000.-
SL-11-Y5008-48W-3000K/H/30 ราคาตั้ง 29,000.-
SL-11-Y5010-48W-3000K/H/30 ราคาตั้ง 28,000.-
SL-11-Y5013-48W-3000K/H/30 ราคาตั้ง 29,000.- ค่ะ