โคมไฟเสาสนามโซลล่าเซล1เมตร ปรับได้3สี TSP

1,800฿

มีแสงขาว
และ 3สี ในโคม
พลังงานแสงอาทิตย์