โคมไฟเพดาน

15,000฿

โคมไฟเพดาน8038/L

ขนาด L950mm. W750mm. H360mm.

3W*16/5W *6

โคมไฟเพดาน8039/L

ขนาด L950mm. W750mm. H280mm.

3W*16/5W *6