โคมไฟห้อย เรือ LED

12,000฿

วัสดุ เหล็ก

หลอด LED.