โคมไฟห้อยโบราณ TSP

1,800฿

มีหลายแบบหลายราคา

ขนาดใต้รูปภาพ