โคมไฟห้อยสลิง50WLED

1,100฿

โคมไฟห้อยสลิง LED 50w

โคมยาว 1.2 เมตร

สลิง 1เมตร

บอดี้ ดำและขาว