โคมไฟห้อยสลิง LED30W

700฿

โคมห้อยสลิงLED 30w

โคมยาว 1.20เมตร

สลิงยาว 1เมตร

แผงเป็นLED