โคมไฟห้อยลอฟท์ TSP

1,500฿

ขั้ว E27

ราคาแต่ละรุ่นไม่เท่ากัน