โคมไฟส้องต้นไม้พาร์38ติดหน้าหมวกแป้นขั้วE27-TSP

1,200฿

ขั้วE27

 

ใส่หลอดพาร์ 38