โคมไฟส่องสนามโซล่าเซลล์ สลับสี TSP

450฿

ใช้ภายนอก พลังงานแสงอาทิตย์