โคมไฟพัดลม

5,050฿

-พัดลมขนาด 42 นิ้ว 3 ใบพัก 1โคมไฟ

-ความเร็ว 3 ระดับ ควบคุมด้วยสวิทซ์ติดผนัง

-มอเตอร์ขนาด 155มม. แบบทุ่นหนา

-อุปกรณ์เสริม รีโมทคอนโทรล