โคมไฟพัดลม

โคมไฟพัดลม

-พัดลม ขนาด 56นิ้ว 3ใบพัด เหล็ก

-ความเร็ว 5 ระดับ ควบคุมด้วยสวิทซ์ติดผนัง

-มอเตอร์ ขนาด 190 มม.

-สีขาว สีดำ