โคมไฟพัดลม

โคมไฟพัดลม ไม้อัด

-พัดลม ขนาด 56 นิ้ว 5 ใบพัด ไม้อัด 1โคมไฟ

-ความเร็ว 3 ระดับ ควบคุมด้วยรีโมท

-แอร์โปรมอเตอร์ กำลังแรงสูงสุด

-อุปกรณ์เสริม สวิทซ์ควบคุมติดผนัง