โคมไฟพัดลม ไม้อัด

โคมไฟพัดลม

-พัดลม ขนาด 52 นิ้ว 5 ใบพัด ไม้อัด 5 โคมไฟ

-ใบพัดใช้งานได้ 2 ได้

-ความเร็วลม 3 ระดับ ควบคุมด้วยสวิทซ์โซ่ดึง

-กลับทิศทางการหมุนได้

-มอเตอร์ออกแบบพิเศษ เพื่อการใช้งานหนัก

-อุปกรณ์เสริม สวิทซ์ควบคุมตอดผนัง,รีโมท