โคมไฟผนังโซล่าเซล TSP-SH-1828-B

300฿

ใช้ภายนอก
พลังงานแสงอาทิตย์