โคมไฟผนังหนวดกุ้ง 6นิ้ว TSP

250฿

วัสดุ โป้ะเป็นแก้ว
ขา เหล็ก.
ขั้ว E27