โคมไฟติดผนัง

560฿

ไฟติดผนังB8829A

ขนาด W145mm. H260mm.  D170mm.

E27*1

ไฟติดผนังB8829B

ขนาด W140mm. H270mm.  D170mm.

E27*1

ไฟติดผนังB8711

ขนาด W160mm. H310mm.  D145mm.

E27*1