โคมไฟดาวไลท์ขั้วMR-16 ตัวดำ

170฿

ขั้วMR-16

กว้าง. 11CM

สูง 5 CM

TSP-6-B-578.