โคมไฟกิ่ง2192/1

660฿

โคมไฟกิ่ง 2192/1

ขนาด W120mm.  H280mm.  D210mm.

E27*1