โคมส่องสนามแป้นพาร์ 38 ส่องสนาม

200฿

โคมส่องสนาม ไฟสนามกันฝน ติดแป้น

ใส่หลอดพาร์38 E27

เหมาะแก่การตกแต่งในสถานที่เหมาะสม