โคมแทรคไลท์ติดแป้นขั้ว GU-10 TSP

250฿

ใส่หลอด GU-10