โคมแทรคไลท์ติดราง ขั้ว GU-10 TSP

250฿

ขั้ว GU-10
ใส่กับรางไฟ