โคมห้อยสีทอง

3,500฿

โคมไฟห้อย E27

อลูมิเนียม

ขนาด 8นิ้ว

ขนาด 10นิ้ว