โคมฝาชีเปล่า 17นิ้วลายเพชรใหญ่ TSP

500฿

ฝาเปล่า.