โคมฝังฮาโลเจ่นงวงช้าง 512สีดำและขาวTSP

ดาวไลท์งวงช้าง 512

ขั้ว MR 16

สีขาว / สีเงิน