โคมฝังพลาสติกสอด T5 TSP

1,500฿

โคมฝังอลูมิเนียม พลาสติกสอด มีแผ่นสะท้อนแสง

มีแผ่น สีนม สีใส ปิรามิด

ขนาด 2หลอด 1หลอด 3หลอด 4หลอด

สั้งผลิต.