โคมผนัง8นิ้วโซล่าเซล TSP

700฿

เปิด-ปิด เอง
พลังงานแสงอาทิตย์.