โคมปักดินหน้าตะแกรง MR16 TSP-1053

400฿

ขั้ว MR-16

อลูมิเนียม สีดำ เนื้อทรายด้าน