โคมถนน300Wโซล่าเซลล์ TSP

1,700฿

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์