โคมถนน200Wโซล่าเซลล์ TSP

1,200฿

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์