โคมตะแกรงฝังฝ้าทีบาร์3x36Wรุ่นเฟรมพลาสติกสอดปิรามิดTSP

2,500฿

วัสดุ เหล็กหนา 0.5
แผ่นปิดพลาสติก
ใส่หลอด T8 3ดวง
ขนาด 60×120
ใส่ได้ทั้งหลอดLED และ ฟลูออเรสเซ็น