โคมดาวไลท์PANELติดลอย60×120 LED TSP

2,000฿

ขนาดโคม60×120 CM
72W LED