โคมดาวไลท์2ช่องE27 TSP-GDL-12

1,000฿

ใส่หลอดพาร์30 ได้
ขั้ว E27.