โคมดาวไลท์1ช่อง E27 ขอบขาว 661

330฿

ดาวไลท์1ช่อง E27 ขอบขาว

ขนาด 13x13x H 15-16.5 cm

เจาะฝ้า 11.5×11.5cm