โคมดาวไลท์ MR-16 TSP-6-W-539

270฿

ขนาด 9.3 X H 7.5 cm
ขั้ว MR 16